Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 8, 2022 - In Prill 2019
  • NOVA SAPAC ENERGIE, Besim Mulaj, Ndertim HEC Iballe, Sapac, SHKODER pdf (216kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (37735kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.