Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

Ndërgjegjësimi për një mjedis të pastër gjatë sezonit veror 2022

Me bashkinë Vlorë gjatë diskutimeve mbi marrjen e masave për sigurimin e një mjedisi të pastër gjatë sezonit veror 2022. Këto masa synojnë vendosjen e dusheve, koshave dhe tualeteve në plazhin publik dhe privat si dhe trajtimin e ujërave të ndotur. Ujërat e ndotura trajtohen me paratrajtim dhe trajtim primar dhe impianti mbulon 75 % të rrjetit të kanalizimeve. Bashkia Vlorë, nëpërmjet një projekti që po zhvillohet, do të përmirësojë impiantin e trajtimit të ujërave të ndotur duke përfshirë trajtimin sekondar të ujërave të ndotura.

 

 

 

Nga bashkia Pogradec, u informuam mbi masat kryesore që kanë marrë për mbarëvajtjen e sezonit veror si dhe përmirësimin e gjendjes mjedisore në përgjithësi.

Për sa i përket trajtimit të ujërave të ndotura urbane, bashkia Pogradec ka  në funksion impiantin e trajtimit të ujit.  Ujërat e ndotura urbane shkojnë në impiantin e trajtimit të ujit nëpërmjet rrjetit të kanalizimeve i cili përfshin pothuajse të gjithë zonat përreth liqenit dhe nuk ka derdhje të patrajtuara në të.

 

 

 

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.