Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 29, 2022 - In Gusht 2021
  • Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Depozita Nëntokësore të Gazit Natyror në Dumre, Elbasan, BERAT pdf (1449kb) [ shkarko ]
  • Shkresa per degjesat publike pdf (1093kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1733kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.