Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 18, 2022 - In Shtator 2018
  • MINING VENTURES ALBANIA, Genci Daci, Zgjerim siperfaqe guri gelqeror, BERAT, VTH pdf (179kb) [ shkarko ]
  • MINING VENTURES ALBANIA, Genci Daci, Zgjerim siperfaqe guri gelqeror, BERAT. LM pdf (209kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1539kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.