Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

February 6, 2024 - In Vendime dhe Akte Ligjore I
  • Ligj 9049.2003 Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë pdf (136kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.