Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

February 2, 2024 - In Vendime dhe Akte Ligjore II
  • Ligj 34.2013 PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NE LIGJIN NR. 9115, DATE 24.7.2003 “PER TRAJTIMIN E UJERAVE TE NDOTURA pdf (82kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.