Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

February 6, 2024 - In Vendime dhe Akte Ligjore I
  • Ligj 105.2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshua pdf (104kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.