Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

June 22, 2022 - In Qershor 2022
  • LAJTHIA & KOLESJAN ENERGY, Ndertim HEC Lajthi, Kolesjan, Domaj, Kukes, DRM LEZHE pdf (697kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (643kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.