Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

August 25, 2022 - In Gusht 2022
  • KUKUR HIDRO ENERGY, Ndertim HEC KUKUR 3 & 4, Elbasan DRM BERAT pdf (40kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (4371kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.