Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

January 10, 2022 - In Janar 2022
  • KUKUR HIDRO ENERGY, Ndertim HEC Kukur 3, 4, Elbasan, BERAT pdf (175kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1354kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.