Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 18, 2022 - In Shtator 2018
  • KOLDASHI CROME MINERALS, Petrit Koldashi, Impjant per pasurimin e kromit, KUKES pdf (222kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, LEJE TIPI B pdf (9981kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.