Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 14, 2022 - In Qershor 2017
  • KESI, Neshat Meli, Trajtim i mbetjeve te naftes, DURRES pdf (347kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, LEJE TIPI A pdf (253kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.