Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Janar 2019
  • KERNAJA POWER, Gezim Islami, Ndertim HEC Kernaja 1 dhe 2, KUKES pdf (237kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (6440kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.