Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 18, 2022 - In Gusht 2018
  • Intergrated Energy BV SPV, Asgjesim mbetjesh urbane me ane te incinerimit, TIRANE. pdf (243kb) [ shkarko ]
  • Intergrated Energy BV SPV, Asgjesim mbetjesh urbane me ane te incinerimit, TIRANE pdf (245kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje Jo-Teknike,VTH, LM pdf (2854kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.