Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

June 24, 2022 - In Qershor 2022
  • INTEGRATED ENERGY BV SPV, Landfill i mbetjeve inerte, TIRANE pdf (802kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (3073kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.