Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Qershor 2019
  • IMS GROUP, Fabrike e perpunimit te mbetjeve te peshkut, LEZHE pdf (249kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1003kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.