Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Shkurt 2019
  • HIDRO ZONE ENERGY, Ndertim HEC Dohoshisht 1, DIBER., pdf (204kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, HEC pdf (3685kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.