Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 1, 2022 - In Shtator 2020
  • HIDRO TERMO, Geard Gerbaj, Ndertim HEC Hormove, GJIROKASTER, FIER pdf (160kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (868kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.