Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 1, 2022 - In Korrik 2020
  • HIDRO ONE ENERGY, Orgesa Zeka, Ndertim HEC Dohoshisht 2-3, DIBER pdf (192kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (6301kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.