Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 15, 2023 - In Mars 2023
  • HIDRO ONE ENERGY, Ndertim HEC Dohoshisht 1, Diber, TIRANE pdf (436kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (11957kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.