Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 1, 2022 - In Korrik 2020
  • GRABOVA HYDROPOWER, Realdo mansaku, ndertim HEC Grabova 1, BERAT pdf (193kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (4532kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.