Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 12, 2022 - In Korrik 2018
  • Gjoka Konstruksion, Rrok Gjoka, Ndertim, operim, dhe mirmbajtje e rruges Arbrit, Tirane-Diber pdf (197kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, VNMTH pdf (34968kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.