Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

July 8, 2022 - In Korrik 2022
  • G2 INFRA, Ndërtimi, mirëmbajtja e Rrugës Thumanë – Vorë – Kashar, TIRANE pdf (310kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (3844kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.