Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 29, 2022 - In Gusht 2021
  • Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Shfrytezim kromi, Kukes, LEZHE pdf (228kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (3267kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.