Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 12, 2022 - In Nentor 2018
  • Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize, Shfrytezim kromi, Bukurosh Koci, DIBER pdf (217kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, Leje Tipi B pdf (2735kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.