Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 18, 2022 - In Shtator 2018
  • Evikonstruksion&Evi Minerals Invest, Ilmi Demiraj, shfrytezim kromi, KUKES, LEJE TIPI B pdf (332kb) [ shkarko ]
  • Evikonstruksion&Evi Minerals Invest, Ilmi Demiraj, shfrytezim kromi, KUKES, VTH pdf (233kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, VNMTH, LEJE TIPI B pdf (29257kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.