Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 1, 2022 - In Gusht 2020
  • DU-ER, Durjon Vulka, Shfrytezim guri gelqeror, LEZHE, LM pdf (276kb) [ shkarko ]
  • DU-ER, Durjon Vulka, Shfrytezim guri gelqeror, LEZHE, VTH pdf (188kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (2712kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.