Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 13, 2022 - In Qershor 2018
  • Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Berat, I.Hilaj, Shfryttzim guri gelqeror, BERAT, LM pdf (318kb) [ shkarko ]
  • Drejtoria Sherbimeve Publike Bashkia Berat, I.Hilaj, Shfryttzim guri gelqeror, BERAT,VTH pdf (235kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike.leje tipi b, VNMTH pdf (3952kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.