Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 12, 2022 - In Maj 2018
  • Drejoria nr.2 e punetoreve te qytetit, Elton Kacidhja, Prodhim asfaltobetoni, TIRANE pdf (289kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike.leje tipi b pdf (17456kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.