Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Maj 2019
  • ALBTIEFBAU, Flamur Hoxha, Shfrytezim konglomerati, SHKODER, VTH pdf (181kb) [ shkarko ]
  • ALBTIEFBAU, Flamur Hoxha, Shfrytezim konglomerati, SHKODER pdf (272kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (3829kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.