Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Shkurt 2018
  • AL GLOBAL OIL, Xhilberta Isufaj, Uzina e perpunimit te naftes, FIER pdf (279kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, LEJE TIPI A pdf (1004kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.