Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 12, 2022 - In Mars 2018
  • AL GLOBAL OIL, Xhilberta Isufaj, Uzina e perpunimit te naftes, FIER. pdf (239kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike, LEJE TIPI A pdf (1516kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.