Agjencia Kombetare e Mjedisit

Stacionet e Monitorimit të Liqeneve

Cilësia e Ujit

Oligotrofik

Mezotrofik

Liqeni Shkodrës


Liqeni Ohrit


Liqeni Prespës


Laguna Butrintit


© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.