Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 1 xls (42kb) [ shkarko ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2 xls (44kb) [ shkarko ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 3 xls (45kb) [ shkarko ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 4 xls (43kb) [ shkarko ]
  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 5 xls (42kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.