Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

 • vVendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 1 pdf (87kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 2 pdf (8kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 3 pdf (95kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 4 pdf (89kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 5 pdf (39kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 6 pdf (15kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 7 pdf (12kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 8 pdf (40kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 9 pdf (75kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 10 pdf (116kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 11 pdf (142kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 12 pdf (98kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 13 pdf (6kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 14 pdf (145kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 15 pdf (89kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 16 pdf (45kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 17 pdf (143kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 18 pdf (59kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 19 pdf (156kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 20 pdf (58kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 21 pdf (16kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 22 pdf (80kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 23 pdf (164kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 24 pdf (74kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 25 pdf (63kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 26 pdf (76kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 27 pdf (72kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 28 pdf (69kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 29 pdf (64kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 30 pdf (89kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 31 pdf (88kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 32 pdf (79kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 33 pdf (81kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 34 pdf (74kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis .35 pdf (74kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 36 pdf (80kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 37 pdf (75kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 38 pdf (75kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 39 pdf (68kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 40 pdf (76kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 41 pdf (162kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 42 pdf (84kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 43 pdf (150kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 44 pdf (152kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 45 pdf (83kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 46 pdf (164kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 47 pdf (120kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 48 pdf (82kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 49 pdf (13kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 50 pdf (169kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 51 pdf (85kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 52 pdf (7kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 53 pdf (136kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 54 xlsx (12kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 55 xlsx (11kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 57 pdf (233kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 58 pdf (237kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 59 pdf (167kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 60 xlsx (11kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 61 xlsx (12kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 62 xlsx (11kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 63 xlsx (11kb) [ shkarko ]
 • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 64 xlsx (11kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.