Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

  • Udhëzim i MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 'Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së' pdf (734kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.