Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 7, 2022 - In Tetor 2020
  • SHEBENIKU-G, Dashamir Gega, Impiant i perpunimit te kuarcit, Elbasan, BERAT pdf (191kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (2085kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.