Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 1, 2022 - In Leje Mjedisore
  • Mbi ndryshimin e Ligjit Nr. 10440, datë: 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”. docx (24kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.