Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Maj 2019
  • Intergrate Energy BV SPV, Landfill i mbetjeve te rrezikshme, jo radioaktive, TIRANE, LM pdf (245kb) [ shkarko ]
  • Intergrate Energy BV SPV, Landfill i mbetjeve te rrezikshme, jo radioaktive, TIRANE, VTH pdf (175kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1198kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.