Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 8, 2022 - In Dhjetor 2020
  • GJOKA KONSTRUKSION, Shfrytezim guri gelqeror, Diber, TIRANE, LM pdf (1832kb) [ shkarko ]
  • GJOKA KONSTRUKSION, Shfrytezim guri gelqeror, Diber, TIRANE, VTH pdf (1195kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1235kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.