Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Qershor 2019
  • CROM ENERGY, Bajram Cami, Shfrytezim mineral kromi, LEZHE, LM pdf (247kb) [ shkarko ]
  • CROM ENERGY, Bajram Cami, Shfrytezim mineral kromi, LEZHE, VTH pdf (190kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1466kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.