Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 7, 2022 - In Tetor 2020
  • BUSHTRICA HYDROPOWER, Alush Hoxha, Ndertim HEC Bushtrica 3, PERRENJAS, BERAT pdf (184kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (14389kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.