Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 8, 2022 - In Dhjetor 2020
  • BREME AMBIENT, Landfill mbetjesh te rrezikshme, TIRANE, LM pdf (273kb) [ shkarko ]
  • BREME AMBIENT, Landfill mbetjesh te rrezikshme, TIRANE, VTH pdf (238kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (415kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.