Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Tetor 2019
  • ALBA FISH, Fabrike e perpunimit, prodhimin et ushqimit te kafsheve, LEZHE pdf (265kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1286kb) [ shkarko ]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.