Të Rejat e Fundit

Shërbime dhe Informacione

Leje Mjedisore

Kerkesat për leje mjedisore, udhëzime pe leje mjedisore, ligje dhe vendime te KM etj...

Monitorime

Monitorimi i ajrit, Cilësia e ujrave, Mbetjet, Ndotja akustike, etj...

Konsulta me publikun

Datat e zhvillimit të konsultimit

me publikun etj...

Pyjet

Monitorimi i ajrit, Cilësia e ujrave, Mbetjet, Ndotja akustike, etj...

Galeria

Kontakt

Mesazhi Juaj Po Dergohet...

The server encountered an error.

Form received.

+355 4 237 1237

+355 4 237 1237

info@akm.gov.al

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara