Agjencia Kombetare e Mjedisit

Takim me shoqatat mjedisore

Ne kuader te permiresimit te procesit te pjesemarrjes se publikut ne konsultime si dhe permiresimin e procesit te dhenies se lejeve mjedisore, Agjencia Kombetare e Mjedisit zhvilloi sot nje takim me shoqatat mjedisore.

About Us