Agjencia Kombetare e Mjedisit

Stacionet e Monitorimit të Lumenjve

Cilësia e Ujit

Cilësi e Lartë

Cilësi e Mirë

Cilësi e Moderuar

Cilësi e Varfër

Cilësi e Keqe

Baseni i Drinit


Baseni i Matit


Baseni Ishëm-Erzen


Baseni i Shkumbinit


Baseni i Semanit


Baseni i Vjosës


© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.