Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p3431#31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100543543pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p3431#/31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II
  • vendim-nr-417-date-25.06.2014,-miratimi-i-tarifave-te-lejeve-mjedisi pdf (1142kb) [ download ]

About Us