Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p3931#31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100553553pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p3931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II
  • ligj_85-2012_18.09.2012-deklarimi-i-pasurive pdf (168kb) [ download ]

About Us