Agjencia Kombëtare e Mjedisit njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

13.06.2014

S'kualifikohet për mungesë dokumentacioni

DRM

Fier

17.06.2014

11.07.2014

DRM

Elbasan

18.06.2014

01.07.2014

20.06.2014

10.07.2014

26.06.2014

S'kualifikohet për mungesë dokumentacioni

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

07.07.2014

DRM
Shkodër

29.07.2014

22.07.2014

DRM

Shkodër

15.08.2014

29.07.2014

DRM

Tiranë

26.08.2014

30.07.2014

DRM

Tiranë

25.08.2014

30.07.2014

 

Mungesë

Dokumentacioni

30.07.2014

 

Mungesë

Dokumentacioni

31.07.2014

DRM

Shkodër

26.08.2014

31.07.2014

DRM

Tiranë

26.08.2014

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

01.08.2014

DRM

Duurrës

09.09.2014

12.08.2014

DRM

Elbasan

03.09.2014

14.08.2014

DRM

Tiranë

05.09.2014

19.08.2014

DRM

Berat

Mungesë

Dokumentacioni

19.08.2014

 

Tërheq

Aplikimin

28.08.2014

 

Mungesë

Dokumentacioni

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

01.09.2014

DRM

Shkodër

06.10.2014

5.09.2014

Mungesë

Dokumetacioni

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

01.10.2014

 

Mungesë

Dokumentacioni

23.10.2014

 

13.11.2014

03.10.2014

 

Mungese

Dokumentacioni

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

04.11.2014

DRM

Kukes

24.11.2014

07.11.2014

 

28.10.2014

07.11.2014

 

28.11.2014

07.11.2014

 

28.11.2014

13.11.2014

DRM

Fier

04.12.2014

13.11.2014

DRM

Berat

10.12.2014

17.11.2014

DRM

Korce

11.12.2014

18.11.2014

DRM

Lezhe

11.12.2014

19.11.2014

 

16.12.2014

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

ALBTEK ENERGY - Stela Gugallja, impiant perpunim dhe asgjesim mbetjesh, EL, 15.12.2014                                     15.12.2014

VNM paraprake ALBTEK ENERGY

KALDAJA - Gledis Kallogjeri, instalime per perpunimin e metaleve prej celiku, DR, 15.12.2014                                     15.12.2014

Relacion Teknik kaldaja

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

 

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

11.01.2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Subjekti

Subjekti

Dt. e Aplikimit

 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

 

 

 

 

 

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

 

Subjekti